Skip to main content

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ |

Advertisement
କ୍ରମିକ ନଂବର ବିଷୟ ବିବରଣୀ / ଡାଉନଲୋଡ୍ |
1 ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି -୬୩୬, ତାରିଖ ୦୮.୦୩.୨୦୨୧ (ପରାମର୍ଶଦାତା-ତଥା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ / ଏସସିଏସଟିଆରଟିଆଇ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) Download(519.3 KB)ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି -୬୩୬, ତାରିଖ ୦୮.୦୩.୨୦୨୧ (ପରାମର୍ଶଦାତା-ତଥା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ / ଏସସିଏସଟିଆରଟିଆଇ / ଭୁବନେଶ୍ୱର)
2 ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି -୦୧, ତାରିଖ ୦୧.୦୩.୨୦୨୧ (ଇଇ / ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମ କେନାଲ ଡିଭିଜନ୍ ନଂ-୨ / ଧର୍ମଗଡ) Download(90.99 KB)ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି -୦୧, ତାରିଖ ୦୧.୦୩.୨୦୨୧ (ଇଇ / ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମ କେନାଲ ଡିଭିଜନ୍ ନଂ-୨ / ଧର୍ମଗଡ)
3 ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି -୨୯୦, ତାରିଖ ୦୪.୦୩.୨୦୨୧ (ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ଏକାମ୍ରକାନନ୍ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) Download(248.52 KB)ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି -୨୯୦, ତାରିଖ ୦୪.୦୩.୨୦୨୧ (ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ଏକାମ୍ରକାନନ୍ / ଭୁବନେଶ୍ୱର)
4 ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର ନଂ ୮୬, ତାରିଖ ୨୪.୦୨.୨୦୨୧ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) Download(523.3 KB)ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର ନଂ ୮୬, ତାରିଖ ୨୪.୦୨.୨୦୨୧ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ / ଭୁବନେଶ୍ୱର)
5 ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ଇଇଏଲସିଡି-III- ୦୧ / ୨୦୨୦-୨୧, ତାରିଖ ୧୧.୦୨.୨୦୨୧ (ଇଇ / ବାମ କେନାଲ ଡିଭିଜନ୍ ନଂIII /ଡ଼ୁବୁରୀ Download(305.36 KB)ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ଇଇଏଲସିଡି-III- ୦୧ / ୨୦୨୦-୨୧, ତାରିଖ ୧୧.୦୨.୨୦୨୧ (ଇଇ / ବାମ କେନାଲ ଡିଭିଜନ୍ ନଂIII /ଡ଼ୁବୁରୀ
6 ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ୫୨, ତାରିଖ ୦୪.୦୨.୨୦୨୧ (ପିଡି / ଓଡବ୍ଲୁଏସଏସବି (ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏସଇପିଟିଏଜିଇ) / ଭୁବନେଶ୍ୱର) Download(686.59 KB)ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ୫୨, ତାରିଖ ୦୪.୦୨.୨୦୨୧ (ପିଡି / ଓଡବ୍ଲୁଏସଏସବି (ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏସଇପିଟିଏଜିଇ) / ଭୁବନେଶ୍ୱର)
7 ପରାମର୍ଶଦାତା ଚୟନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (୨୦.୦୧.୨୦୨୧ ତାରିଖ କରିଜେଣ୍ଡମ୍ ରୁ ଇଓଆଇ-୦୧) Download(1.27 MB)ପରାମର୍ଶଦାତା ଚୟନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (୨୦.୦୧.୨୦୨୧ ତାରିଖ କରିଜେଣ୍ଡମ୍ ରୁ ଇଓଆଇ-୦୧)
8 ଅର୍ଡର ନଂ ୫୧, ତାରିଖ ୦୧.୦୨.୨୦୨୧ (ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ଓଡବ୍ଲୁଏସଏସବି (ପିଏମସି) / କଟକ) Download(175.36 KB)ଅର୍ଡର ନଂ ୫୧, ତାରିଖ ୦୧.୦୨.୨୦୨୧ (ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ଓଡବ୍ଲୁଏସଏସବି (ପିଏମସି) / କଟକ)
9 ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର ପଦବୀ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। (ସଚିବ / ଓଏସଏସଏସସି / ଭୁବନେଶ୍ୱର) Download(1015.88 KB)ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର ପଦବୀ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। (ସଚିବ / ଓଏସଏସଏସସି / ଭୁବନେଶ୍ୱର)
10 ଇଓଆଇ-୭୦୬, ତାରିଖ ୧୫.୦୧.୨୦୨୧ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସଚିବ / ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) Download(8.44 MB)ଇଓଆଇ-୭୦୬, ତାରିଖ ୧୫.୦୧.୨୦୨୧ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସଚିବ / ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର)
11 ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ, ସିଏଏମପିଏ ଅଧୀନରେ ଓଏମବିଏଡିସି ସେଲରେ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନଗୁଡିକ ଆମନ୍ତ୍ରିତ Download(331.86 KB)ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ, ସିଏଏମପିଏ ଅଧୀନରେ ଓଏମବିଏଡିସି ସେଲରେ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନଗୁଡିକ ଆମନ୍ତ୍ରିତ
12 ଓଆରଏସଏସି ର ଇଓଆଇ-୦୭/୨୦୨୦ ରେ ୧୧.୦୧.୨୦୨୧ ତାରିଖର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୩୬ Download(311.49 KB)ଓଆରଏସଏସି ର ଇଓଆଇ-୦୭/୨୦୨୦ ରେ ୧୧.୦୧.୨୦୨୧ ତାରିଖର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ ୧୩୬
13 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଓ ଏସ ଡି - ଟି ଓ .ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ, ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ କଟକ Download(144.66 KB)ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଓ ଏସ ଡି - ଟି ଓ .ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ, ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ କଟକ
14 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର (ସଚିବ / ଓଏସଏସଏସସି / ଭୁବନେଶ୍ୱର) ର ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର ପଦ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା Download(529.78 KB)ନର୍ସିଂ ଅଫିସର (ସଚିବ / ଓଏସଏସଏସସି / ଭୁବନେଶ୍ୱର) ର ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର ପଦ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା
15 ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର, ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଫିସରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଓଏସଡି ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ Download(53.06 KB)ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର, ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଫିସରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଓଏସଡି ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
16 ୨୦୨୧-୨୨ ପାଇଁ କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ମେକ୍ ଏବଂ ମଡେଲଗୁଡିକର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଇଓଆଇ (ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଓଏଫଏମଆରଡିସି / ଭୁବନେଶ୍ୱର) Download(1.22 MB)୨୦୨୧-୨୨ ପାଇଁ କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ମେକ୍ ଏବଂ ମଡେଲଗୁଡିକର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଇଓଆଇ (ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର / ଓଏଫଏମଆରଡିସି / ଭୁବନେଶ୍ୱର)
17 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର (ସଚିବ / ଓଏସଏସଏସସି / ଭୁବନେଶ୍ୱର) ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ନିମନ୍ତ୍ରଣ Download(574.72 KB)ନର୍ସିଂ ଅଫିସର (ସଚିବ / ଓଏସଏସଏସସି / ଭୁବନେଶ୍ୱର) ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ନିମନ୍ତ୍ରଣ
18 ପରାମର୍ଶଦାତା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) ର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନଗୁଡିକ ଆମନ୍ତ୍ରିତ Download(1.44 MB)ପରାମର୍ଶଦାତା (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) ର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନଗୁଡିକ ଆମନ୍ତ୍ରିତ
19 ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବିଭାଗୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଓଆଇଏସଆଇପି, ଜେଆଇସିଏ, ଓଡବ୍ଲୁଏସଏସବି, କଟକରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସିନିୟର କିରାଣୀ ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନଗୁଡିକ ଆମନ୍ତ୍ରିତ Download(2.14 MB)ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବିଭାଗୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଓଆଇଏସଆଇପି, ଜେଆଇସିଏ, ଓଡବ୍ଲୁଏସଏସବି, କଟକରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସିନିୟର କିରାଣୀ ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନଗୁଡିକ ଆମନ୍ତ୍ରିତ
20 ଡାଏରୀ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, 2021 ସରକାରୀ ପ୍ରକାଶନର ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି Download(1.21 MB)ଡାଏରୀ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, 2021 ସରକାରୀ ପ୍ରକାଶନର ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି