Skip to main content

ଇ-ସରକାର ଡାଏରୀ ୟୁଜର୍ ଗାଇଡ୍

ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ 2021-22

ନୀତିଗୁଡିକ (IT)

ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା

ରଥଯାତ୍ରା ଆପ୍

ଦାନ କରନ୍ତୁ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ

ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ.ସିଏମଆରଏଫଓଡିଶା.ଗଭ.ଇନ/

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ କରନ୍ତୁ

sec ମତଦାତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସେବା ମାଧ୍ୟମ
"ମତଦାତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସେବା ମାଧ୍ୟମ" ଡାଉନଲୋଡ ‘ଭୋଟର୍ସ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ’ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ ଆପ

www.eci.gov.in/

ଡାଉନଲୋଡ୍