Skip to main content

ଇନଫୋକମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଭେଣ୍ଟ - ୨୦୧୯

ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନଜନକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗୃପର  ଇନଫୋକମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମ ଗାଓନ୍ ଆମ ବିକାଶ (ଏଜିଏବି) କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା।  ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଇଟି ପତ୍ରିକା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏଜିଏବି ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା |