Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Service Manual

Service Manual
Sr.No. Title Details/Download
1 ସରକାରୀ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ Download(118.62 KB)ସରକାରୀ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ
2 ମିଳିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ Download(198.09 KB)ମିଳିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ
3 ଆଚରଣ ନିୟମ Download(320.63 KB)ଆଚରଣ ନିୟମ
4 ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ Download(380.46 KB)ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ
5 ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ Download(164.87 KB)ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ
6 ଅନୁଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ Download(477.97 KB)ଅନୁଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ
7 ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର Download(363.35 KB)ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର
8 ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ Download(139.64 KB)ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ
9 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ Download(177.58 KB)ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ
10 ଗୃପ "ଡି" କର୍ମଚାରୀ ମାନେ Download(164.1 KB)ଗୃପ "ଡି" କର୍ମଚାରୀ ମାନେ
11 ସେବାର ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତ Download(206.87 KB)ସେବାର ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତ
12 ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗର କ୍ୟାଡର Download(344.27 KB)ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗର କ୍ୟାଡର
13 ବିବିଧ ବିଷୟ ଗୁଡିକ Download(210.94 KB)ବିବିଧ ବିଷୟ ଗୁଡିକ
14 ଅକାଳ ଅବସର Download(172.9 KB)ଅକାଳ ଅବସର
15 ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ Download(277.38 KB)ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ
16 ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା Download(256.76 KB)ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା
17 ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଗୁଡିକ Download(456.1 KB)ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଗୁଡିକ
18 କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ Download(187.62 KB)କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ
19 ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ Download(141.34 KB)ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ
20 କାର୍ଯ୍ୟ-ଚାର୍ଜ କର୍ମଚାରୀ Download(168.42 KB)କାର୍ଯ୍ୟ-ଚାର୍ଜ କର୍ମଚାରୀ