Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ଫକିର ମୋହନ ସେନାପତି

ଫକିର ମୋହନ ସେନାପତି

କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାର କଳାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ସେ ହତାଶା ଏବଂ ନିରାଶାର ପରିବେଶରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ | ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟରସ ଅତୁଳନୀୟ | ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ | ସେନାପତିଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ ଐପନାସିକ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଏବଂ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଶିକ୍ଷକ, ଚିତ୍ରକାର ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଶାସକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ | ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଓଡିଆ ଜାତୀୟତାବାଦ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା। ଜଣେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ଭାବରେ ସେନାପତି ଓଡିଆର ଜଣେ ମହାନ ଗଦ୍ୟ ଲେଖକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି।