Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

CM Office

Who's Who
Sr. No. Name of Officers Designation Email id Office Telephone No. Residence Telephone No. EPABX
1 ଶ୍ରୀ ଲାଲା ମନୋଜ କୁମାର ରୟ, ଓଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ୨୩୯୧୭୩୩ ୨୧୬୭
2 ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ଓଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ୨୩୯୫୫୫୦ ୨୧୭୨
3 ଶ୍ରୀ ଆର. ବାଲାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ଆଇଏଏସ୍, (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ) ୨୫୩୬୬୮୨ ୨୧୬୪
4 ଶ୍ରୀ ଆର. ଭିନେଲ କୃଷ୍ଣ, ଆଇଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ୨୫୩୫୬୦୪ ୨୧୬୬
5 ଶ୍ରୀ ଡି.ଏସ୍. କୁଟେ, ଆଇପିଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ୨୫୩୪୭୦୩ ୧୫୩୧୨୯୦ ୨୧୮୮
6 ଶ୍ରୀମତୀ ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁ, ଆଇଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ୨୩୯୧୭୪୨ ୨୩୯୭୧୩୩ ୨୧୬୯
7 ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆଇଆରଟିଏସ୍ OSD to C.M. ୨୫୩୬୯୬୪ ୨୩୦୩୮୧୪ ୨୧୯୯
8 ଶ୍ରୀମତୀ ରିତାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ଓଏଏସ୍, (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) OSD to C.M. ୨୩୯୧୨୦୬ ୨୩୯୭୮୭୮ ୨୧୬୮
9 ଡ. ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶ, ଓଏଏସ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଓଏସଡି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୨୫୯୧୦୯୯ ୨୩୯୨୬୨୪
10 ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଆଇଏଏସ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଓଏସଡି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
11 ଶ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ର, ଓଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ ୨୫୩୦୭୩୩ ୩୭୦୨
12 ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଓଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ ୨୩୯୬୨୩୦ ୩୮୪୨
13 ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଓଏସ୍ଏସ୍ (ଅବସର) OSD, Office of the Chief Minister ୨୩୯୬୨୨୦ ୩୮୪୧
14 ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଓଆଇଏସ୍ PRO to CM ୨୩୯୦୯୦୨ ୨୧୭୦