Skip to main content

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

Who's Who
Sr. No. Name of Officers Designation Office Telephone No. Residence Telephone No. EPABX
1 ଶ୍ରୀ ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଆଇଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ୨୫୩୬୭୬୨ ୨୩୯୫୪୭୦ ୨୧୬୫
2 ଶ୍ରୀ ଲାଲା ମନୋଜ କୁମାର ରୟ, ଓଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ୨୩୯୧୭୩୩ ୨୧୬୭
3 ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ଓଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ୨୩୯୫୫୫୦ ୨୧୭୨
4 ଶ୍ରୀ ଆର. ବାଲାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ଆଇଏଏସ୍, (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ) ୨୫୩୬୬୮୨ ୨୧୬୪
5 ଶ୍ରୀ ଆର. ଭିନେଲ କୃଷ୍ଣ, ଆଇଏଏସ୍ ଓଏସ୍ ଡି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୨୫୩୫୬୦୪ ୨୧୬୬
6 ଶ୍ରୀ ଡି.ଏସ୍. କୁଟେ, ଆଇପିଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ୨୫୩୪୭୦୩ ୧୫୩୧୨୯୦ ୨୧୮୮
7 ଶ୍ରୀମତୀ ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁ, ଆଇଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ୨୩୯୧୭୪୨ ୨୩୯୭୧୩୩ ୨୧୬୯
8 ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆଇଆରଟିଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଏସ୍ ଡି ୨୫୩୬୯୬୪ ୨୩୦୩୮୧୪ ୨୧୯୯
9 ଶ୍ରୀମତୀ ରିତାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ଓଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ୨୩୯୧୨୦୬ ୨୩୯୭୮୭୮ ୨୧୬୮
10 ଡ. ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶ, ଓଏଏସ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଏସ୍ ଡିଙ୍କର ଆବାସ ୨୫୯୧୦୯୯ ୨୩୯୨୬୨୪
11 ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଆଇଏଏସ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଏସ୍ ଡିଙ୍କର ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
12 ଶ୍ରୀ ଡି.କେ. ମହାନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
13 ଶ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ର, ଓଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପ ସଚିବ ୨୫୩୦୭୩୩ ୩୭୦୨
14 ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଓଏଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପ ସଚିବ ୨୩୯୬୨୩୦ ୩୮୪୨
15 ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଓଏସ୍ଏସ୍ (ଅବସର) ଓଏସ୍ ଡି ୨୩୯୬୨୨୦ ୩୮୪୧
16 ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଓଆଇଏସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ୨୩୯୦୯୦୨ ୨୧୭୦