Skip to main content

ବିଭାଗ ସମୂହ

ବିଭାଗ ସମୂହ

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
No Data Found

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶା

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶା

ଦାନ କରନ୍ତୁ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ

ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ.ସିଏମଆରଏଫଓଡିଶା.ଗଭ.ଇନ/

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ କରନ୍ତୁ

sec ମତଦାତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସେବା ମାଧ୍ୟମ
"ମତଦାତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସେବା ମାଧ୍ୟମ" ଡାଉନଲୋଡ ‘ଭୋଟର୍ସ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ’ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ ଆପ

www.eci.gov.in/

ଡାଉନଲୋଡ୍