Skip to main content

ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀ

ପିପିପି (ପାୱାରପଏଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନା)

ପିପିପି (ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଲିକା)

ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପିପିପି ନୀତି

ପରାଗ ଗୁପ୍ତା, ଆଇଏଏସ୍, ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ

ଶ୍ରୀ ଜି. ପଣ୍ଡା ଓଏଏସ୍, ସରକାରଙ୍କ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ

ଶ୍ରୀ ଆର. କେ. ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅଧୀକ୍ଷକ ଇଞ୍ଜିନିୟର, (ପିପିପି ସେଲ୍)

ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ

ଟେଲ ନମ୍ବର- ((୦୬୭୪) - ୨୩୯୬୯୪୬ (ଓ)

ଫ୍ୟାକ୍ସ ନମ୍ବର- (୦୬୭୪) - ୨୩୯୬୫୭୩ (ଓ)

Email- secyppp@gmail.com , orippp@gmail.com